Nagu kõikidel koolitustel sõltub LME/4K tulemus koolitaja ettevalmistusest. Sellel koolitusel on aga kaks omapära.

Esiteks, lähtudes põhitõest, et laste arengut mõjutavad suurimal määral täiskasvanud kellega nad kokku puutuvad, paneme tähele et nende ringkond on tavalisest palju laiem. LME/4K eesmärk on laste käitumiste arendus ja selles osalevad peale õpetajate ka lapsevanemad, kooli direktorid ja teised koolipere liikmed. Kõikide nende gruppide kooskõlastatud arendus on planeeritud kui LME eduks oluline.

Teiseks, selle koolituse alus on Dr. Stephen R. Covey Väga efektiivse inimese 7 harjumust (7H). mida on üle 25 aasta tunnustatud kui mõjuvaim isikliku arenduse vahend. Õpetajate ettevalmistuseks läbivad nad põhjaliku 7H koolituse, mis on sama kui kasutusel juhtide koolituseks üle 75% maailma suurimates firmades (Fortune 500 mõõdiku järel). Sellega on LME/4K õpetajatele haruldane enese arendus võimalus — täpselt nagu tsitaat Ulla Orgusaarelt.

LME õpetajad saavad isegi põhjalikuma 7H koolituse kui ärimaailma koolitustel osalejad. Alustame   24 tunni koolitusega rahvusvaheliselt sertifitseeritud konsultandi poolt.   Õpetajad saavad eestikeelse juhendi, vastavuses iga taseme nõutele ja paralleelne õpikule.

LME koolis saab välja õpetatud nn tuletorni tiim, mille liikmed on alati olemas toetamaks õpetajaid vastavalt nende aktuaalsetele vajadustele.   Tuletorni tiimil on iga kuu coaching sertifitseeritud konsultandi poolt, kes aitab leida vastuseid küsimustele ja aitab koolitust süvendada.

Sellel õpetajate pideval toetusel ja edasi arendusel on spetsiifiline põhjus. Lasteaiast kuni 6 klassini saab LME koolitus läbiviidud integreerituna põhiprogrammi, eraldi tunde selleks ei ole. Olulisim õppevahend on õpetaja eeskuju, tema käitumine. Loomulikult peab tema koolitus seda tagama. Ning enese arendus on kaasavara, mida õpetajad kõrgelt väärtustavad.

Õpetajatel on ka teisi enesearendus võimalus. Igal aastal pakub FranklinCovey konverentse Euroopas, mis täiendavad LME programmi spetsialistide teadmisi ja millel on ka õpetajatel võimalus osaleda. Õppeaastal 2018-19 toimivad nad Šotimaal, Rumeenias ja Lätis, oleme esindatud igal konverentsil. Peetri koolist osalesid kaks õpetajat Rumeenias 7H   täienduskoolituse. Nad on vaimustatud nii õpitust kui suhtlemisest kolleegidega teistel maadel. Meil on ka tihe koostöö Läti kolleegidega. Nende juhataja külastas meid kirjeldamaks Läti kooli lähenemist ja kogemusi meie lasteaia õpetajatele ja sai väga sooja vastuvõtu.

Õpetajad ei ole aga ainukesed täiskasvanud, kes mõjutavad laste arendust. Teised koolipere liikmed on ka teretulnud 7H koolitustel ning osalevad sissejuhataval koolitusel milles selgitakse koolituse eesmärke ja toimimist. Nii saab tagatud nende positiivne suhtumine ja käitumine toetamaks kogu kooli kultuuri arengut.

Kooli direktoritele pakume Direktorite Akadeemia, aastaringne veebiseminar, milles osalevad koolidirektorid tervest EMEA (Europe, Middle East, Africa) rajoonist. Akadeemias teavitavad rahvusvahelised tipp-spetsialistid neid uutest arengutest, samas on neil võimalus omavahel jagada edukaid meetmeid ja arutada lahendusi ühistele väljakutsetele.

Lapsevanemate toetusel lapse arengule on tähtsus, mida on pea võimatu üle hinnata. Neile pakume erilist koolitust Väga efektiivse pere 7 harjumust. mis aitab oma lapse arengut ja sellega toetab ka õpetajate panust.

Kokkuvõttes: on paigas kooskõlastatud süsteem tagamaks kõikide laste arengut mõjutavate asjaosaliste ühist toetust. Esikohal on põhjalik õpetajate arenduse programm sest nende eeskujule tuginev pedagoogika nõuab seda absoluutselt. Samas on oluline, et teiste koolipere liikmete, direktori ja lapsevanemate hoiakud ja käitumised sünergiliselt toetavad õpetajate tööd. Iga ühele nendest on ette nähtud seda võimaldavad meetmed.